Integration av digitala lösningar

Terje Kirketeig, Läkare, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, doktorand, Inst för Kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet & Veronica Sjöberg, Leg. fysioterapeut och doktorand i Vårdvetenskap, Hälsa och välfärd med inriktning mot evidensbaserad praktik vid Högskolan Dalarna

Om videon

Patientkollen: Hur kan digitala verktyg förbättra smärtvården?
Terje Kirketeig, Läkare, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, doktorand, Inst för Kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet

Systematisk utveckling och utvärdering av ett digitalt stöd för fysisk aktivitet under MMR – erfarenheter från eVIS-projektet
Veronica Sjöberg, Leg. fysioterapeut och doktorand i Vårdvetenskap, Hälsa och välfärd med inriktning mot evidensbaserad praktik vid Högskolan Dalarna

Ämne: 
Inget ämne angivet
Join our newsletter to stay up to date on features and releases.
Subscribe
By subscribing you agree to with our Privacy Policy and provide consent to receive updates from our company.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.