Hantera ditt medlemskap

Ändra betalsätt och hämta kvitto

Alla betalningar hanteras av vår leverantör Stripe som följer de mest strikta säkerhetskraven i branschen. Logga in i Stripes kundportal för att uppdatera dina betaluppgifter eller ladda ner kvitto på din medlemsavgift.
Öppna kundportalen

Ändra dina medlemsuppgifter

Om du vill ändra din e-mail eller typ av medlemskap, t.ex. för att du blivit pensionär eller medlem i några av våra associerade yrkesföreningar, så skickar du ett mail till webmaster@swedishpainsociety.com.

Giltighetstid & förnyelse

Medlemskapet gäller i ett år från den dag då det tecknas. Medlemskapet kommer därefter att förnyas automatiskt årligen tills det avslutas. Det innebär att medlemsavgiften för det kommande året kommer att dras från samma kort som du använt tidigare. Om du vill fortsätta att vara medlem och inte har bytt kontokort så behöver du alltså inte göra någonting.
Join our newsletter to stay up to date on features and releases.
Subscribe
By subscribing you agree to with our Privacy Policy and provide consent to receive updates from our company.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.