Utbildningar för sjukvårdpersonal

Här hittar du som arbetar inom smärta och smärtrehabilitering information om utbildningar som riktar sig till sjukvårdspersonal.

Grundkurs i barnsmärta

Onlinekurs
Läs mer om utbildningen

Smärta - från fysiologi till multimodal rehabilitering (15 hp)

Digital utbildning
Läs mer om utbildningen

Långvarig smärta – klinik och behandling

Fysisk utbildning i Göteborg
Läs mer om utbildningen

Långvarig smärta

Utbildningen syftar till att beskriva hur långvarig smärta fungerar och hur vi som vårdpersonal bättre ska kunna identifiera, undersöka, behandla och bemöta patienter med långvarig smärta utifrån ett person-centrerat förhållningssätt. Utbildningen är digital och finns i två versioner, en för vårdpersonal som arbetar i Västra Götalandsregionen och en för personal utanför Västra Götalandsregionen.
Anmälan för all vårdpersonal inom VGR
Anmälan för all vårdpersonal utanför VGR

Utbildningar för patienter

Här hittar du som lever med smärta information om utbildningar.

Retrain pain

8 lektioner för att förstå smärta
Besök Retainpain.org
Join our newsletter to stay up to date on features and releases.
Subscribe
By subscribing you agree to with our Privacy Policy and provide consent to receive updates from our company.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.