24-25 oktober i stockholm

Svenskt Smärtforum 2024

Välkommen till Svenskt Smärtforum 2024 som arrangeras i Aula Medica den 24 – 25 oktober, under temat "Tillsammans för framtidens smärtvård"

IASP firar 50 år med temat "Working Together for Pain Relief Throughout the World". Smärtforum 2024 följer i IASPs fotspår med ett mångsidigt program som inleds av keynote speaker dr Romy Parker, IASP Councilor och lektor vid University of Cape Town och Groote Schuur Hospital, Sydafrika.

Smärtvården i Sverige står inför många och stora utmaningar. Målsättningarna är tydliga men vägen dit inte lika klar. Hur skapar vi en smärtvård byggd på evidens, som är tillgänglig för alla och utformad utifrån patienternas behov? Hur kan nationella riktlinjer användas och implementeras för att höja kvaliteten på svensk smärtvård? Vi delar ambitioner som bara kan uppnås genom nära och välfungerande samarbeten; mellan olika smärtverksamheter, professioner, forskare och kliniker, patienter och vårdpersonal, beslutsfattare och utförare.

Under två dagar träffas vi för att lära av varandra, dela erfarenheter och skapa nya samarbeten. Smärtforum är ett unikt tillfälle för möten och dialog, ett sammanhang där vi kan inspireras, reflektera och planera – tillsammans!

Som värd för årets Smärtforum står en grupp av personer från olika professioner och kliniker i region Stockholm, vilka tillsammans med Swedish Pain Society utformat programmet.

Varmt välkommen till Smärtforum 2024!
Karsten Ahlbeck, Rikard Wicksell, Mari Lundberg, Sofia Paulsson, Cathrine Lindgren-Pettersson, Elin Ek Malmer, Andrea Hållstam och Anna B. Sellius

Dr Romy Parker, IASP Councilor och lektor vid University of Cape Town och Groote Schuur Hospital, Sydafrika
Hörsalen i Aula Medica

Sponsorer & partners

Guldsponsorer

Partners

Join our newsletter to stay up to date on features and releases.
Subscribe
By subscribing you agree to with our Privacy Policy and provide consent to receive updates from our company.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.