Vi bryr oss om smärta

Swedish Pain Society (SPS) är en multidiciplinär förening som har som mål att främja utbildning och kompetens inom området smärta och arbeta för en teambaserad jämlik smärtvård i Sverige.

”Smärta definieras som en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse förknippad med vävnadsskada, hot om vävnadsskada eller en upplevelse som kan liknas vid denna.”

24-25 OKTOBER I STOCKHOLM

Svenskt Smärtforum 2024

Välkommen till Svenskt Smärtforum 2024 som arrangeras i Aula Medica den 24 – 25 oktober, under temat "Tillsammans för framtidens smärtvård".

Bli medlem i Swedish Pain Society

SPS är öppen för alla som verkar inom området smärta. Medlemskap kostar 400 kr/år. Är du student, pensionär eller medlem i någon av våra associerade yrkesföreningar så betalar du en rabatterad avgift.

Bli medlem i SPS

Medlemsförmåner

Rabatterad avgift till Svenskt Smärtforum
Delta i föreningens utbildningar inom smärta
Möjlighet att ansöka om stipendium
Medlemskap i European Pain Federation EFIC
Prenumeration på European Journal of Pain

Ökad kunskap om smärta

Swedish Pain Society arbetar för att öka kunskapen inom området smärta. Det gör vi bland annat genom våra utbildningsdagar och den årliga kongressen Smärtforum.

Videoföreläsningar om Smärta

I vårt stora videoarkiv kan du se föreläsningar inom smärtforskningen från det senaste decenniets Smärtforum.

IASP Global Year

International Association for the study of Pain (IASP) utkommer varje år med mängd faktablad inom ett speciellt fokusområde.

Kongressen Smärtforum

SPS arrangerar årligen Svenskt Smärtforum, Sveriges största kongress inom smärta, i samarbete med en lokal smärtklinik.

Stipendium för utbildning och utveckling

Swedish Pain Society vill uppmuntra och stödja samarbete, utbildning och utveckling inom området smärta och smärtrehabilitering. Därför kan individer och grupper ansöka om stipendium för bland annat konferenser, fortbildning och studiebesök.

Kommande evenemang

5
Aug

IASP world congress on pain 2024

Arrangör:
International Association for the Study of Pain (IASP)
Läs mer
24
Oct

Svenskt Smärtforum 2024

Arrangör:
Swedish Pain Society
Läs mer
24
Apr

EFIC Congress 2025

Arrangör:
EFIC - European Pain Federation
Läs mer
Join our newsletter to stay up to date on features and releases.
Subscribe
By subscribing you agree to with our Privacy Policy and provide consent to receive updates from our company.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.