Video-föreläsningar

Här hittar du föreläsningar inom smärtforskningen från tidigare års Smärtforum och utbildningsdagar som arrangerats av Swedish Pain Society.
Visar 0 träffar av 0 videos.
highlight
Rensa allt

Ämnen

Rensa

Konferens

Rensa
Anke Samulowitz, Regionutvecklare på Kunskapscentrum för jämlik vård, Västra Götalandsregionen. Gunilla Stenberg, Klinisk lektor Samhällsmedicin och Rehabilitering Umeå Universitetet
SPS Utbildningsdag 2024
På spaning efter genusnormer
Anke Samulowitz, Regionutvecklare på Kunskapscentrum för jämlik vård, Västra Götalandsregionen. Gunilla Stenberg, Klinisk lektor Samhällsmedicin och Rehabilitering Umeå Universitetet
Genus
Anna Lövgren
SPS Utbildningsdag 2024
Genus och orofacial smärta
Anna Lövgren
Genus
Orofacial smärta
Mats Holmberg, Överläkare, endokrinolog, ANOVA, Karolinska sjukhuset
SPS Utbildningsdag 2024
Könshormoner och smärttrösklar-rapport från en pågående studie
Mats Holmberg, Överläkare, endokrinolog, ANOVA, Karolinska sjukhuset
No items found.
Anna Sellius, Ordförande i Swedish Pain Society
SPS Utbildningsdag 2024
Kön och utfall i smärta – same same but different. Om kroppen, vulvodyni och bäckenbottensyndrom
Anna Sellius, Ordförande i Swedish Pain Society
Vulvovaginal smärta
Sexuell hälsa
Tommy Pherson, Utvecklingsledare, Kunskapcentrum för sexuell hälsa, VGR
SPS Utbildningsdag 2024
Kön och genus - ojämlikhet och hälsa
Tommy Pherson, Utvecklingsledare, Kunskapcentrum för sexuell hälsa, VGR
Genus
Hälsa
Sexuell hälsa
Birgitta Häggman Henriksson, Professor, Orofacial smärta och käkfunktion, Malmö Universitet, Malin Ernberg, Professor, Orofacial smärta och käkfunktion, Karolinska Institutet, Erik Lindfors, Med dr, Uppsala universitet
Smärtforum 2023
Orofacial smärta
Birgitta Häggman Henriksson, Professor, Orofacial smärta och käkfunktion, Malmö Universitet, Malin Ernberg, Professor, Orofacial smärta och käkfunktion, Karolinska Institutet, Erik Lindfors, Med dr, Uppsala universitet
No items found.
Terje Kirketeig, Läkare, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, doktorand, Inst för Kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet & Veronica Sjöberg, Leg. fysioterapeut och doktorand i Vårdvetenskap, Hälsa och välfärd med inriktning mot evidensbaserad praktik vid Högskolan Dalarna
Smärtforum 2023
Integration av digitala lösningar
Terje Kirketeig, Läkare, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, doktorand, Inst för Kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet & Veronica Sjöberg, Leg. fysioterapeut och doktorand i Vårdvetenskap, Hälsa och välfärd med inriktning mot evidensbaserad praktik vid Högskolan Dalarna
No items found.
Eske Aasvang, Professor in Anaesthesiology, University of Copenhagen. Martin Flores Bjurström, Specialistläkare, PhD, Inst. för kirurgiska vetenskaper, Klinisk smärtforskning, Uppsala universitet
Smärtforum 2023
Perioperativ smärtbehandling
Eske Aasvang, Professor in Anaesthesiology, University of Copenhagen. Martin Flores Bjurström, Specialistläkare, PhD, Inst. för kirurgiska vetenskaper, Klinisk smärtforskning, Uppsala universitet
No items found.
Hedvig Zetterberg, Leg. fysioterapeut, Med. Dr., Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet & Therese Hellman, Docent, adj lektor i arbetshälsa och leg. Arbetsterapeut, Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet
Smärtforum 2023
Yrkesinriktad rehabilitering
Hedvig Zetterberg, Leg. fysioterapeut, Med. Dr., Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet & Therese Hellman, Docent, adj lektor i arbetshälsa och leg. Arbetsterapeut, Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet
No items found.
Karin Enskär, Klinisk professor i pediatrisk omvårdnad, Inst för kvinnor och barns hälsa, Uppsala universitet
Smärtforum 2023
Smärtlindring till barn – inte bara medicin!
Karin Enskär, Klinisk professor i pediatrisk omvårdnad, Inst för kvinnor och barns hälsa, Uppsala universitet
No items found.
Jenny Thorsell Cederberg, Leg. Psykolog, Med dr., Smärtcentrum, Akademiska Sjukhuset
Smärtforum 2023
Psykologiska mekanismer som prediktorer för återhämtning efter operation hos barn och ungdomar
Jenny Thorsell Cederberg, Leg. Psykolog, Med dr., Smärtcentrum, Akademiska Sjukhuset
No items found.
Hedvig Zetterberg, Leg. fysioterapeut, Med. Dr., Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet & Centrum för hälso- och medicinsk forskning (CHAMP) vid Örebro universitet. Sofia Bergbom, Fil.dr., Centrum för Hälso- och Medicinsk Psykologi, Örebro Universitet & Karin Löfstrand, Leg. psykolog, specialist i psykologisk behandling, Psykiatripartners i Östergötland
Smärtforum 2023
Känslofokuserad behandling av kronisk smärta
Hedvig Zetterberg, Leg. fysioterapeut, Med. Dr., Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet & Centrum för hälso- och medicinsk forskning (CHAMP) vid Örebro universitet. Sofia Bergbom, Fil.dr., Centrum för Hälso- och Medicinsk Psykologi, Örebro Universitet & Karin Löfstrand, Leg. psykolog, specialist i psykologisk behandling, Psykiatripartners i Östergötland
No items found.
Eva Gåve, Universitetsadjunkt, Leg fysioterapeut, Smärtcentrum, Akademiska Sjukhuset, ordf i NAG & Philipp Mittermaier, Smärtläkare, barnsmärtenheten Astrid Lindgrens Barnsjukhus, ledamot i NAG
Smärtforum 2023
Nationella vårdprogrammet för långvarig smärta hos barn och ungdomar
Eva Gåve, Universitetsadjunkt, Leg fysioterapeut, Smärtcentrum, Akademiska Sjukhuset, ordf i NAG & Philipp Mittermaier, Smärtläkare, barnsmärtenheten Astrid Lindgrens Barnsjukhus, ledamot i NAG
No items found.
Lance McCracken, Professor, Avdelningen för klinisk psykologi, Uppsala universitet
Smärtforum 2023
The Future for Chronic Pain is Biopsychosocial Processes of Change for Individual People
Lance McCracken, Professor, Avdelningen för klinisk psykologi, Uppsala universitet
No items found.
Torsten Gordh, Professor emeritus, Uppsala universitet
Smärtforum 2023
Påverkan av tidigare stress och våld på smärtutveckling i biopsykosocialt perspektiv
Torsten Gordh, Professor emeritus, Uppsala universitet
No items found.
Kaisa Mannerkorpi, Leg fysioterapeut, senior professor, Göteborgs universitet, institutet för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering, enheten för fysioterapi. Anette Larsson, Leg Fysioterapeut, Med dr, Specialist inom primär hälso- och sjukvård, FoUUI-centrum för primär och nära vård Södra Älvsborg, Närhälsan Herrljunga rehabmottagning, Västra Götalandsregionen. Monika Löfgren, leg sjukgymnast, docent, sektionschef, Högspecialiserad smärtrehabilitering, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus
Smärtforum 2023
Styrketräning vid fibromyalgi och utbredd smärta - hur och varför
Kaisa Mannerkorpi, Leg fysioterapeut, senior professor, Göteborgs universitet, institutet för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering, enheten för fysioterapi. Anette Larsson, Leg Fysioterapeut, Med dr, Specialist inom primär hälso- och sjukvård, FoUUI-centrum för primär och nära vård Södra Älvsborg, Närhälsan Herrljunga rehabmottagning, Västra Götalandsregionen. Monika Löfgren, leg sjukgymnast, docent, sektionschef, Högspecialiserad smärtrehabilitering, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus
No items found.
Johanna Belachew, Överläkare, PhD, Verksamhetschef för Specialistklinik för våldutsatta kvinnor, Nationell centrum för Kvinnofrid, Uppsala
Smärtforum 2023
Våld i nära relationer
Johanna Belachew, Överläkare, PhD, Verksamhetschef för Specialistklinik för våldutsatta kvinnor, Nationell centrum för Kvinnofrid, Uppsala
No items found.
Steven Lucas, barnläkare, docent, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala universitet
Smärtforum 2023
Hur barnens upplevelse av våld och försummelse påverkar hälsa och långvarig smärta
Steven Lucas, barnläkare, docent, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala universitet
No items found.
Nina Bendelin, Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, PhD, Smärt- och rehabiliteringskliniken Linköping
Smärtforum 2023
Internetbaserad Acceptance and commitment therapy vid långvarig smärta
Nina Bendelin, Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, PhD, Smärt- och rehabiliteringskliniken Linköping
No items found.
Lauri Numminmaa, Professor in modeling and medical image processing, Turku PET Centre and Department of Psychology, University of Turku, Finland
Smärtforum 2023
Multisystems biological approach for human emotions
Lauri Numminmaa, Professor in modeling and medical image processing, Turku PET Centre and Department of Psychology, University of Turku, Finland
No items found.
Inga resultat hittades
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Join our newsletter to stay up to date on features and releases.
Subscribe
By subscribing you agree to with our Privacy Policy and provide consent to receive updates from our company.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.