Stipendium för utbildning och utveckling

Swedish Pain Society (SPS) vill uppmuntra och stödja samarbete, utbildning och utveckling inom området smärta och smärtrehabilitering och utlyser ett stipendium. Den sammanlagda stipendiesumman för året föreslås av styrelsen och beslutas på årsmötet.
Se tidigare års stipendiater
 • SPS prioriterar och uppmuntrar multidiciplinära team att inkomma med ansökan.
 • Samtliga sökanden ska vara medlemmar i SPS.
 • Sökande som ej tidigare erhållit stipendium prioriteras
 • Stipendiet kan inte sökas retroaktivt.
 • Vid tilldelning prioriteras deltagande i Svenskt Smärtforum, EFIC och IASP kongresser före bidrag till kurser och projektbidrag.
 • Bidrag för inköp av material eller för att täcka inkomstbortfall medges inte.
 • Fyll i alla uppgifter i ansökningsformuläret här på sidan
 • I ansökan ska syfte och kostnad anges. Endast korrekt ifyllda ansökningar kommer att granskas.
 • Sista ansökningsdag är årligen 15 april.
 • Stipendiaterna utses av SPS:s styrelse och besked om beviljande sker skriftligt företrädesvis per epost. Om ingen e-postadress finns per post.
 • Besked till stipendiater ges inom en månad efter sista ansökningsdag.
 • Efter att stipendiet använts ser SPS styrelse gärna att en skriftlig redogörelse lämnas, denna kan komma att anslås på SPS:s hemsida.
Join our newsletter to stay up to date on features and releases.
Subscribe
By subscribing you agree to with our Privacy Policy and provide consent to receive updates from our company.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.