Länkar

Internationella smärtföreningar

IASP International Association for the Study of Pain  
www.iasp-pain.org

EFIC European Federation of Pain
europeanpainfederation.eu

SASP Scandinavian Association for the Study of Pain    
www.sasp.org

WIP World Institute of Pain      
www.worldinstituteofpain.org

Smärtpodddar

Delföreningar

Smärtsektionen, Fysioterapeuterna
www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/ Sektioner/smartsektionen/

Svensk Barnsmärtförening (SBSF)
www.barnsmartforening.online

Svensk förening för beteendevetenskap inom smärta (SFBIS)
Svensk förening för beteendevetenskap inom smärta (SFBIS)

Svensk förening för bettfysiologi (SBF)
5e11c1eb68bbc.site123.me

Sveriges sjuksköterskor inom området smärta (SSOS)
www.swenurse.se/sektionerochnatverk/ sverigessjukskoterskorinomomradetsmarta

Svenska Smärtläkarföreningen inom Svenska Läkarsällskapet
Sslf.se/svenska-smartlakarforeningen/

Join our newsletter to stay up to date on features and releases.
Subscribe
By subscribing you agree to with our Privacy Policy and provide consent to receive updates from our company.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.