Svenskts Smärtforum 2023

Program

Huvudtema för mötet är Integrative Pain Medicine. Programmet omfattar föreläsningar om hur man kan integrera modern kunskap om smärta i alla områden av medicin och vice versa, hur man integrerar andra medicinska ämnen i smärtvården.

PROGRAM

Torsdag 12 oktober

Tid
Föreläsning
Lokal
08:00
Registrering

Kaffe serveras i utställningen

Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
Registrering

Kaffe serveras i utställningen

Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
09:00
Öppnande av Svenskt Smärtforum 2023
Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
Öppnande av Svenskt Smärtforum 2023
Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
Stora salen
09:10
Multisystems biological approach for human emotions

Lauri Numminmaa, Professor in modeling and medical image processing, Turku PET  Centre and Department of Psychology, University of Turku, Finland

Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
Multisystems biological approach for human emotions

Lauri Numminmaa, Professor in modeling and medical image processing, Turku PET  Centre and Department of Psychology, University of Turku, Finland

Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
Stora salen
10:00
Kaffepaus med besök i utställningen
Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
Kaffepaus med besök i utställningen
Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
10:30
Parallella föreläsningar
Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
Parallella föreläsningar
Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
10:30
Behandling av kronisk smärta inriktad på känsloreglering: teori, praktik och evidens.

Katja Boersma, Professor, Centrum för Hälso- och Medicinsk Psykologi, Örebro  Universitet

Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
Behandling av kronisk smärta inriktad på känsloreglering: teori, praktik och evidens.

Katja Boersma, Professor, Centrum för Hälso- och Medicinsk Psykologi, Örebro  Universitet

Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
Sal B
10:40
Autoimmuna  mekanismer vid nociplastisk smärta    

Camilla Svensson, Professor i cellulär och molekylär smärtfysiologi, Institutionen  för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet

Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
Autoimmuna  mekanismer vid nociplastisk smärta    

Camilla Svensson, Professor i cellulär och molekylär smärtfysiologi, Institutionen  för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet

Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
Stora salen
11:05
Lärdomar av implementering av en känslofokuserad behandling för kronisk smärta i svensk primär- och specialistvård

Sofia  Bergbom, Fil.dr., Centrum för Hälso- och Medicinsk Psykologi, Örebro  Universitet

Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
Lärdomar av implementering av en känslofokuserad behandling för kronisk smärta i svensk primär- och specialistvård

Sofia  Bergbom, Fil.dr., Centrum för Hälso- och Medicinsk Psykologi, Örebro  Universitet

Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
Sal B
11:25
Neuroimmuna interaktioner i muskuloskeletal smärta

Eva Kosek, Professor i Klinisk smärtforskning, Inst. för kirurgiska vetenskaper,  Uppsala Universitet samt Inst. för klinisk neurovetenskap, Karolinska  Institutet

Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
Neuroimmuna interaktioner i muskuloskeletal smärta

Eva Kosek, Professor i Klinisk smärtforskning, Inst. för kirurgiska vetenskaper,  Uppsala Universitet samt Inst. för klinisk neurovetenskap, Karolinska  Institutet

Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
Stora salen
11:40
Nationella vårdprogrammet för långvarig smärta hos barn och  ungdomar

Eva Gåve, Universitetsadjunkt, Leg fysioterapeut, Smärtcentrum,  Akademiska Sjukhuset, ordf i NAG & Philipp Mittermaier, Smärtläkare,  barnsmärtenheten Astrid Lindgrens Barnsjukhus, ledamot i NAG

Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
Nationella vårdprogrammet för långvarig smärta hos barn och  ungdomar

Eva Gåve, Universitetsadjunkt, Leg fysioterapeut, Smärtcentrum,  Akademiska Sjukhuset, ordf i NAG & Philipp Mittermaier, Smärtläkare,  barnsmärtenheten Astrid Lindgrens Barnsjukhus, ledamot i NAG

Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
Sal B
12:00
Lunch med besök i utställningen
Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
Lunch med besök i utställningen
Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
13:00
Parallella föreläsningar
Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
Parallella föreläsningar
Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
13:00
"Patientkollen": Hur kan digitala verktyg förbättra smärtvården?

Session:  integration av digitala lösningar i smärtvården

Terje  Kirketeig, Läkare, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, doktorand, Inst. för  kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet

Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
"Patientkollen": Hur kan digitala verktyg förbättra smärtvården?

Session:  integration av digitala lösningar i smärtvården

Terje  Kirketeig, Läkare, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, doktorand, Inst. för  kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet

Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
Sal C
13:00
Att arbeta med tolk

Session: Jämlik vård

Katrin Lindgren-Petterson med team

Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
Att arbeta med tolk

Session: Jämlik vård

Katrin Lindgren-Petterson med team

Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
Stora salen
13:00
Psykologiska mekanismer som prediktorer för återhämtning efter operation hos barn och ungdomar

Session: Proceduralsmärta hos barn

Jenny Thorsell Cederberg, Leg. Psykolog, Med dr., Smärtcentrum, Akademiska Sjukhuset

Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
Psykologiska mekanismer som prediktorer för återhämtning efter operation hos barn och ungdomar

Session: Proceduralsmärta hos barn

Jenny Thorsell Cederberg, Leg. Psykolog, Med dr., Smärtcentrum, Akademiska Sjukhuset

Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
Sal B
13:45
Systematisk utveckling och utvärdering av ett digitalt stöd för fysisk aktivitet under MMR – erfarenheter från eVIS-projektet

Session:  integration av digitala lösningar i smärtvården

Veronica  Sjöberg, Leg. fysioterapeut och doktorand i Vårdvetenskap, Hälsa och välfärd  med inriktning mot evidensbaserad praktik vid Högskolan Dalarna

Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
Systematisk utveckling och utvärdering av ett digitalt stöd för fysisk aktivitet under MMR – erfarenheter från eVIS-projektet

Session:  integration av digitala lösningar i smärtvården

Veronica  Sjöberg, Leg. fysioterapeut och doktorand i Vårdvetenskap, Hälsa och välfärd  med inriktning mot evidensbaserad praktik vid Högskolan Dalarna

Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
Sal C
13:45
Långvarig smärta och genusnormer

Session: Jämlik vård

Anke Samulowitz, Leg. Psykolog, fil.dr., regiontvecklare vid Kunskapscentrm för jämlig vård, VGR

Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
Långvarig smärta och genusnormer

Session: Jämlik vård

Anke Samulowitz, Leg. Psykolog, fil.dr., regiontvecklare vid Kunskapscentrm för jämlig vård, VGR

Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
Stora salen
13:45
Smärtlindring till barn, inte bara medicin! Oros- och smärtlindrande strategier i samband med nålrelaterade procedurer på barn

Session: Proceduralsmärta hos barn

Karin Enskär, Klinisk professor i pediatrisk omvårdnad, Inst för kvinnor oh barns hälsa, Uppsala universitet

Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
Smärtlindring till barn, inte bara medicin! Oros- och smärtlindrande strategier i samband med nålrelaterade procedurer på barn

Session: Proceduralsmärta hos barn

Karin Enskär, Klinisk professor i pediatrisk omvårdnad, Inst för kvinnor oh barns hälsa, Uppsala universitet

Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
Sal B
14:30
Kaffepaus med besök i utställningen

Posterpresentatörerna  finns tillgängliga för frågor vid sina postrar

Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
Kaffepaus med besök i utställningen

Posterpresentatörerna  finns tillgängliga för frågor vid sina postrar

Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
15:00
Sleep and pain

Patrick H Finan, Professor, PhD, Dept. Of Anesthesiology, University of Virginia School of Medicine

Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
Sleep and pain

Patrick H Finan, Professor, PhD, Dept. Of Anesthesiology, University of Virginia School of Medicine

Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
Stora salen
16:00
Nya avhandlingar

I  samarbete med Swedish Pain Society

Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
Nya avhandlingar

I  samarbete med Swedish Pain Society

Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
Stora salen
19:00
Mingel, konferensmiddag & konsert
Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
Mingel, konferensmiddag & konsert
Ladda mer presentation:
Ladda ner presentationer:
Uppsala slott

PROGRAM

Fredag 13 oktober

Tid
Föreläsning
Lokal
08:00
Yrkesföreningarnas egna möten
09:00
Update on the diagnosis and assessment of the patient with neuropathic pain

Andrew SC Rice, Professor, Dept. of Surgery and Cancer, Imperial College Chelsea and  Westminster Hospital campus, London, UK

Stora salen
09:45
Individualiserad smärtrehabilitering

Lance McCracken, Professor, Avdelningen för klinisk psykologi,  Uppsala universitet

Stora salen
10:15
Kaffepaus med besök i utställningen
10:45
Parallella föreläsningar
10:45
Styrketräning vid fibromyalgi och utbredd smärta - hur och varför

Monika  Löfgren, leg sjukgymnast, docent, sektionschef, Högspecialiserad  smärtrehabilitering, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken  Stockholm, Danderyds sjukhus

Anette Larsson, Leg Fysioterapeut, Med  dr, Specialist inom primär hälso- och sjukvård, FoUUI-centrum för primär och  nära vård Södra Älvsborg, Närhälsan Herrljunga rehabmottagning, Västra Götalandsregionen & Kaisa Mannerkorpi, Leg fysioterapeut, senior professor, Göteborgs universitet, institutet för neurovetenskap och fysiologi,  sektionen för hälsa och rehabilitering, enheten för fysioterapi

Stora salen
10:45
Intro: Improving perioperative pain management and adverse pain outcomes

Moderator:  Adriana Miclescu, Docent, Uppsala universitet

Sal B
10:55
Opioids in the perioperative settings – a deal with the devil?

Eske  Aasvang, Professor in Anaesthesiology, University of Copenhagen

Sal B
11:25
Preoperative Sleep Disturbance and Adverse Pain Outcomes after Surgery. Hur sömnstörningar påverkar akut och långvarig postoperativ smärtkontroll

Martin  Flores Bjurström, Doktorand, Inst. för kirurgiska vetenskaper, Klinisk  smärtforskning, Uppsala universitet

Sal B
12:00
Lunch med besök i utställningen
13:00
Parallella föreläsningar
13:00
Våld i nära relationer

Johanna Belachew, ÖL, PhD, Verksamhetschef för Specialistklinik för våldutsatta kvinnor, Nationell centrum för Kvinnofrid, Uppsala

Stora salen
13:00
Öka arbetsförmåga och minska sjukskrivning – rehabilitering som involverar arbetet

Session:  Yrkesinriktad rehabilitering

Hedvig  Zetterberg: Affilierad forskare, Fysioterapi och beteendemedicin, Leg.  Fysioterapeut, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala  universitet

Therese Hellman, Docent, adj lektor i arbetshälsa och leg.  Arbetsterapeut, Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Institutionen  för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet

Sal B
13:00
Orofacial smärta - en allmän introduktion

Session:  Orofacial smärta

Birgitta  Häggman Henriksson, Professor, Orofacial smärta och käkfunktion, Malmö  Universitet

Sal C
13:30
Orofacial smärta och komorbiditet med andra smärttillstånd

Session:  Orofacial smärta

Malin Ernberg, Professor, Orofacial smärta och käkfunktion, Karolinska Institutet

Sal C
13:45
Påverkan av tidigare stress och våld på smärtutveckling i biopsykosocialt perspektiv

Torsten Gordh, Professor emeritus, Uppsala universitet

Stora salen
14:00
Orofacialt smärtgruppssamarbete

Session:  Orofacial smärta

Erik Lindfors, Med dr, Uppsala universitet

Sal C
14:30
Kaffepaus med besök i utställningen
15:00
Hur barnens upplevelse av våld och försummelse påverkar hälsa och långvarig smärta

Steven  Lucas, Docent, barnläkare, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala

Stora salen
15:45
Avslutning

Välkommen till Svenskt Smärtforum 2024

Join our newsletter to stay up to date on features and releases.
Subscribe
By subscribing you agree to with our Privacy Policy and provide consent to receive updates from our company.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.