Videos från

Smärtforum 2023

Birgitta Häggman Henriksson, Professor, Orofacial smärta och käkfunktion, Malmö Universitet, Malin Ernberg, Professor, Orofacial smärta och käkfunktion, Karolinska Institutet, Erik Lindfors, Med dr, Uppsala universitet
Orofacial smärta
Birgitta Häggman Henriksson, Professor, Orofacial smärta och käkfunktion, Malmö Universitet, Malin Ernberg, Professor, Orofacial smärta och käkfunktion, Karolinska Institutet, Erik Lindfors, Med dr, Uppsala universitet
No items found.
Terje Kirketeig, Läkare, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, doktorand, Inst för Kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet & Veronica Sjöberg, Leg. fysioterapeut och doktorand i Vårdvetenskap, Hälsa och välfärd med inriktning mot evidensbaserad praktik vid Högskolan Dalarna
Integration av digitala lösningar
Terje Kirketeig, Läkare, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, doktorand, Inst för Kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet & Veronica Sjöberg, Leg. fysioterapeut och doktorand i Vårdvetenskap, Hälsa och välfärd med inriktning mot evidensbaserad praktik vid Högskolan Dalarna
No items found.
Eske Aasvang, Professor in Anaesthesiology, University of Copenhagen. Martin Flores Bjurström, Specialistläkare, PhD, Inst. för kirurgiska vetenskaper, Klinisk smärtforskning, Uppsala universitet
Perioperativ smärtbehandling
Eske Aasvang, Professor in Anaesthesiology, University of Copenhagen. Martin Flores Bjurström, Specialistläkare, PhD, Inst. för kirurgiska vetenskaper, Klinisk smärtforskning, Uppsala universitet
No items found.
Hedvig Zetterberg, Leg. fysioterapeut, Med. Dr., Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet & Therese Hellman, Docent, adj lektor i arbetshälsa och leg. Arbetsterapeut, Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet
Yrkesinriktad rehabilitering
Hedvig Zetterberg, Leg. fysioterapeut, Med. Dr., Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet & Therese Hellman, Docent, adj lektor i arbetshälsa och leg. Arbetsterapeut, Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet
No items found.
Karin Enskär, Klinisk professor i pediatrisk omvårdnad, Inst för kvinnor och barns hälsa, Uppsala universitet
Smärtlindring till barn – inte bara medicin!
Karin Enskär, Klinisk professor i pediatrisk omvårdnad, Inst för kvinnor och barns hälsa, Uppsala universitet
No items found.
Jenny Thorsell Cederberg, Leg. Psykolog, Med dr., Smärtcentrum, Akademiska Sjukhuset
Psykologiska mekanismer som prediktorer för återhämtning efter operation hos barn och ungdomar
Jenny Thorsell Cederberg, Leg. Psykolog, Med dr., Smärtcentrum, Akademiska Sjukhuset
No items found.
Hedvig Zetterberg, Leg. fysioterapeut, Med. Dr., Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet & Centrum för hälso- och medicinsk forskning (CHAMP) vid Örebro universitet. Sofia Bergbom, Fil.dr., Centrum för Hälso- och Medicinsk Psykologi, Örebro Universitet & Karin Löfstrand, Leg. psykolog, specialist i psykologisk behandling, Psykiatripartners i Östergötland
Känslofokuserad behandling av kronisk smärta
Hedvig Zetterberg, Leg. fysioterapeut, Med. Dr., Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet & Centrum för hälso- och medicinsk forskning (CHAMP) vid Örebro universitet. Sofia Bergbom, Fil.dr., Centrum för Hälso- och Medicinsk Psykologi, Örebro Universitet & Karin Löfstrand, Leg. psykolog, specialist i psykologisk behandling, Psykiatripartners i Östergötland
No items found.
Eva Gåve, Universitetsadjunkt, Leg fysioterapeut, Smärtcentrum, Akademiska Sjukhuset, ordf i NAG & Philipp Mittermaier, Smärtläkare, barnsmärtenheten Astrid Lindgrens Barnsjukhus, ledamot i NAG
Nationella vårdprogrammet för långvarig smärta hos barn och ungdomar
Eva Gåve, Universitetsadjunkt, Leg fysioterapeut, Smärtcentrum, Akademiska Sjukhuset, ordf i NAG & Philipp Mittermaier, Smärtläkare, barnsmärtenheten Astrid Lindgrens Barnsjukhus, ledamot i NAG
No items found.
Lance McCracken, Professor, Avdelningen för klinisk psykologi, Uppsala universitet
The Future for Chronic Pain is Biopsychosocial Processes of Change for Individual People
Lance McCracken, Professor, Avdelningen för klinisk psykologi, Uppsala universitet
No items found.
Torsten Gordh, Professor emeritus, Uppsala universitet
Påverkan av tidigare stress och våld på smärtutveckling i biopsykosocialt perspektiv
Torsten Gordh, Professor emeritus, Uppsala universitet
No items found.
Kaisa Mannerkorpi, Leg fysioterapeut, senior professor, Göteborgs universitet, institutet för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering, enheten för fysioterapi. Anette Larsson, Leg Fysioterapeut, Med dr, Specialist inom primär hälso- och sjukvård, FoUUI-centrum för primär och nära vård Södra Älvsborg, Närhälsan Herrljunga rehabmottagning, Västra Götalandsregionen. Monika Löfgren, leg sjukgymnast, docent, sektionschef, Högspecialiserad smärtrehabilitering, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus
Styrketräning vid fibromyalgi och utbredd smärta - hur och varför
Kaisa Mannerkorpi, Leg fysioterapeut, senior professor, Göteborgs universitet, institutet för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering, enheten för fysioterapi. Anette Larsson, Leg Fysioterapeut, Med dr, Specialist inom primär hälso- och sjukvård, FoUUI-centrum för primär och nära vård Södra Älvsborg, Närhälsan Herrljunga rehabmottagning, Västra Götalandsregionen. Monika Löfgren, leg sjukgymnast, docent, sektionschef, Högspecialiserad smärtrehabilitering, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus
No items found.
Johanna Belachew, Överläkare, PhD, Verksamhetschef för Specialistklinik för våldutsatta kvinnor, Nationell centrum för Kvinnofrid, Uppsala
Våld i nära relationer
Johanna Belachew, Överläkare, PhD, Verksamhetschef för Specialistklinik för våldutsatta kvinnor, Nationell centrum för Kvinnofrid, Uppsala
No items found.
Steven Lucas, barnläkare, docent, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala universitet
Hur barnens upplevelse av våld och försummelse påverkar hälsa och långvarig smärta
Steven Lucas, barnläkare, docent, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala universitet
No items found.
Nina Bendelin, Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, PhD, Smärt- och rehabiliteringskliniken Linköping
Internetbaserad Acceptance and commitment therapy vid långvarig smärta
Nina Bendelin, Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, PhD, Smärt- och rehabiliteringskliniken Linköping
No items found.
Lauri Numminmaa, Professor in modeling and medical image processing, Turku PET Centre and Department of Psychology, University of Turku, Finland
Multisystems biological approach for human emotions
Lauri Numminmaa, Professor in modeling and medical image processing, Turku PET Centre and Department of Psychology, University of Turku, Finland
No items found.
Beata Molin, Högskoleadjunkt, med.dr. leg. farmaceut, barnmorska, Röda Korsets Högskola
Chronic pain related to childbirth
Beata Molin, Högskoleadjunkt, med.dr. leg. farmaceut, barnmorska, Röda Korsets Högskola
No items found.
Patrick H Finan, Professor, PhD, Dept. Of Anesthesiology, University of Virginia School of Medicine
Mechanisms of the Association of Sleep and Pain: Implications for Treatment Development
Patrick H Finan, Professor, PhD, Dept. Of Anesthesiology, University of Virginia School of Medicine
No items found.
Anke Samulowitz, Leg. Psykolog, med.dr., regiontvecklare vid Kunskapscentrum för jämlik vård, Västra Götalandsregionen
Långvarig smärta och genusnormer
Anke Samulowitz, Leg. Psykolog, med.dr., regiontvecklare vid Kunskapscentrum för jämlik vård, Västra Götalandsregionen
No items found.
Cathrine Göransson, Verksamhetschef, Rehabilitering och Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, Lenka Katila, Sektionschef, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, Anna B. Sellius, Ordförande, Swedish Pain Society, Charlotta Lind, Customer Team Manager, Grunenthal, Anja Schwarz, Sverigechef, Haleon
Invigning av Svenskt Smärtforum 2023
Cathrine Göransson, Verksamhetschef, Rehabilitering och Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, Lenka Katila, Sektionschef, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, Anna B. Sellius, Ordförande, Swedish Pain Society, Charlotta Lind, Customer Team Manager, Grunenthal, Anja Schwarz, Sverigechef, Haleon
No items found.
Fabian Larrosa Pardo, ST-läkare, Intensiv och Perioperativ Vård Lund, Skånes universitetssjukhus
Epidemiological register studies on pain – etiology
Fabian Larrosa Pardo, ST-läkare, Intensiv och Perioperativ Vård Lund, Skånes universitetssjukhus
No items found.
Karin Uhlin, Specialistläkare i rehabiliteringsmedicin, överläkare, Läkarchef & Karolina af Ekenstam, Specialistläkare rehabiliteringsmedicin, doktorand & Camilla Bärnholdt, Leg psykolog & Hawraa Abdullah, Kurator & Catherine Lindgren Pettersson, Leg arbetsterapeut.
Smärtrehabilitering med språktolk
Karin Uhlin, Specialistläkare i rehabiliteringsmedicin, överläkare, Läkarchef & Karolina af Ekenstam, Specialistläkare rehabiliteringsmedicin, doktorand & Camilla Bärnholdt, Leg psykolog & Hawraa Abdullah, Kurator & Catherine Lindgren Pettersson, Leg arbetsterapeut.
No items found.
Camilla Svensson, Professor i cellulär och molekylär smärtfysiologi, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet
Autoimmuna mekanismer vid nociplastisk smärta
Camilla Svensson, Professor i cellulär och molekylär smärtfysiologi, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet
No items found.
Eva Kosek, Professor i Klinisk smärtforskning, Inst. för kirurgiska vetenskaper, Uppsala Universitet samt Inst. för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
Neuroimmuna interaktioner i muskuloskeletal smärta
Eva Kosek, Professor i Klinisk smärtforskning, Inst. för kirurgiska vetenskaper, Uppsala Universitet samt Inst. för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
No items found.
Har du ont någonstans? Svenskt Smärtforum 2023
No items found.
Andrew SC Rice, Professor, Dept. of Surgery and Cancer, Imperial College Chelsea and Westminster Hospital campus, London, UK
Update on diagnosis and assessment of the patient with neuropathic pain
Andrew SC Rice, Professor, Dept. of Surgery and Cancer, Imperial College Chelsea and Westminster Hospital campus, London, UK
No items found.
Join our newsletter to stay up to date on features and releases.
Subscribe
By subscribing you agree to with our Privacy Policy and provide consent to receive updates from our company.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.