Video-föreläsningar

Här hittar du föreläsningar inom smärtforskningen från tidigare års Smärtforum
Visar 0 träffar av 0 videos.
highlight
Rensa allt

Ämnen

Rensa

Konferens

Rensa
Åsa Ringqvist, Överläkare, PhD, Spec. psykatri, Smärtlindring, Smärtrehabilitering SUS, Lund
Smärtbehandling i primärvården 2020
Att prata smärta med patienter – en komplex historia
Åsa Ringqvist, Överläkare, PhD, Spec. psykatri, Smärtlindring, Smärtrehabilitering SUS, Lund
No items found.
Märta Segerdahl, Läkare, docent, specialist i Anestesi och Intensivvård och i Smärtlindring, ordförande i Svenska Smärtläkarföreningen, medicinskt ansvarig i Asarina Pharma ApS
Smärtbehandling i primärvården 2020
Nya läkemedel och nya behandlingar
Märta Segerdahl, Läkare, docent, specialist i Anestesi och Intensivvård och i Smärtlindring, ordförande i Svenska Smärtläkarföreningen, medicinskt ansvarig i Asarina Pharma ApS
No items found.
Pernilla Forssander leg arbetsterapeut och Annie Anderot leg fysioterapeut, Samrehab Smärtenheten Västerviks sjukhus.
SPS utbildningsdag 2019
Rehabilitering vid neuropsykiatriska problem, del 2
Pernilla Forssander leg arbetsterapeut och Annie Anderot leg fysioterapeut, Samrehab Smärtenheten Västerviks sjukhus.
No items found.
Louise Frödell, leg psykolog och enhetschef inom neuropsykiatri, Stockholm
SPS utbildningsdag 2019
Psykologisk behandling vid neuropsykiatrisk funktionsvariation
Louise Frödell, leg psykolog och enhetschef inom neuropsykiatri, Stockholm
No items found.
Pernilla Forssander leg arbetsterapeut och Annie Anderot leg fysioterapeut, Samrehab Smärtenheten Västerviks sjukhus.
SPS utbildningsdag 2019
Rehabilitering vid neuropsykiatriska problem, del 1
Pernilla Forssander leg arbetsterapeut och Annie Anderot leg fysioterapeut, Samrehab Smärtenheten Västerviks sjukhus.
No items found.
Henrik Grelz, Biträdande överläkare, specialist i allmänmedicin och smärtlindring, Smärtrehabilitering SUS, Lund.
Smärtbehandling i primärvården 2019
Opioidnedtrappning – Hur svårt kan det vara?
Henrik Grelz, Biträdande överläkare, specialist i allmänmedicin och smärtlindring, Smärtrehabilitering SUS, Lund.
No items found.
Åsa Niper, Läkare, specialist i allmänmedicin, Vårdcentralen Hökarängen, doktorand, Karolinska Institutet och Lena Bäckström, Verksamhetschef och smärtspecialist, Ektorps VC.
Smärtbehandling i primärvården 2019
Processarbete Smärta i primärvården
Åsa Niper, Läkare, specialist i allmänmedicin, Vårdcentralen Hökarängen, doktorand, Karolinska Institutet och Lena Bäckström, Verksamhetschef och smärtspecialist, Ektorps VC.
No items found.
Marcelo Rivano Fischer, Psykolog, PhD, Verksamhetschef, Smärtrehabilitering, SUS, Lund.
Smärtbehandling i primärvården 2019
Nationellt Register över Smärtrehabilitering (NRS): Primärvårdsrapporter – möjligheter och utmaningar
Marcelo Rivano Fischer, Psykolog, PhD, Verksamhetschef, Smärtrehabilitering, SUS, Lund.
No items found.
Åsa Ringqvist, Överläkare, Phd, spec psykiatri, smärtlindring, Smärtrehabilitering, SUS, Lund
Smärtbehandling i primärvården 2019
Smärtfysiologi – samband fysiologi och psykologi vid långvarig smärta.
Åsa Ringqvist, Överläkare, Phd, spec psykiatri, smärtlindring, Smärtrehabilitering, SUS, Lund
No items found.
Annette Larsson, Leg.Fysioterapeut, Phd, Närhälsan Rehabmottagning Herrljunga och Sahlgrenska Akademien och Anna Bjarnegård Sellius, Leg. Fysioterapeut, Msc. Spec smärta och smärtbehandling, Sahlgrenska akademin, Ordf. Swedish Pain Society
Smärtbehandling i primärvården 2019
Primärvårdstriage
Annette Larsson, Leg.Fysioterapeut, Phd, Närhälsan Rehabmottagning Herrljunga och Sahlgrenska Akademien och Anna Bjarnegård Sellius, Leg. Fysioterapeut, Msc. Spec smärta och smärtbehandling, Sahlgrenska akademin, Ordf. Swedish Pain Society
No items found.
Ragnar Styrbjörn, Kalmar läns landsting
SPS utbildningsdag 2018
Hur kan vi stödja och utveckla smärtvården genom e-hälsa och digitala stöd?
Ragnar Styrbjörn, Kalmar läns landsting
No items found.
Terje Kirketeig, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala
SPS utbildningsdag 2018
Medipal + SCS
Terje Kirketeig, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala
No items found.
Stefan Lundeberg, Swedish Pain Society
SPS utbildningsdag 2018
Exempel på patientutbildningar
Stefan Lundeberg, Swedish Pain Society
No items found.
Rolf Karlsten, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala
SPS utbildningsdag 2018
Relief. Prekommersiell upphandling
Rolf Karlsten, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala
No items found.
Eva Kosek, Professor, överläkare, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet och Högspecialiserad smärta, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.
Smärtforum 2018
Nociplastisk smärta: symtom eller sjukdom?
Eva Kosek, Professor, överläkare, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet och Högspecialiserad smärta, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.
No items found.
Sophia Åkerblom, PhD, leg. psykolog, Skånes universitetssjukhus, Lund
Smärtforum 2019
Predictors and mediators of outcome in CBT for chronic pain: The roles of psychological flexibility and PTSD
Sophia Åkerblom, PhD, leg. psykolog, Skånes universitetssjukhus, Lund
No items found.
Marcelo Rivano Fischer, Docent, områdeschef/sektionschef, Smärtrehabilitering, Skånes universitetssjukus, Lund & Lance McCracken, Professor i klinisk psykologi, Uppsala universitet & Steven Linton, Professor i klinisk psykologi, forskningsledare för Center for Health and Medical Psychology (CHAMP)
Smärtforum 2019
Psychological treatments for chronic pain: success and mistakes. Time for theoretical integration?
Marcelo Rivano Fischer, Docent, områdeschef/sektionschef, Smärtrehabilitering, Skånes universitetssjukus, Lund & Lance McCracken, Professor i klinisk psykologi, Uppsala universitet & Steven Linton, Professor i klinisk psykologi, forskningsledare för Center for Health and Medical Psychology (CHAMP)
Kronisk smärta
Smärtforum 2012
Kombinationsbehandling vid smärtsam diabetesneuropati – vad är evidensen?
No items found.
Jo Nijs, Associate professor, Vrije Universitet, Bryssel
Smärtforum 2018
Pain education or pain communication? Clearing the path for effective multimodal treatment in people with persistent pain
Jo Nijs, Associate professor, Vrije Universitet, Bryssel
No items found.
Yngve Hallström, Chefsläkare/neurolog, Neuro Center Stockholm
Smärtforum 2019
CGRP-hämmare – från forskning till klinik
Yngve Hallström, Chefsläkare/neurolog, Neuro Center Stockholm
No items found.
Inga resultat hittades
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Join our newsletter to stay up to date on features and releases.
Subscribe
By subscribing you agree to with our Privacy Policy and provide consent to receive updates from our company.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.