Narrativ medicin

Valdemar Erling, Specialist Internmedicin & Hematologi, Sektionen för hematologi & koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Om videon

Hälsan tiger still. Sjukdomar och smärtupplevelser bär på en historia. När man som patient drabbas av sjukdom påverkar det livsberättelsen. Narrativ medicin vill återvinna berättelsens plats i den evidensbaserade medicinen. Denna presentation kommer att handla om hur narrativa metoder och praxis kan användas i det kliniska arbetet. Hur berättelsen kan bli ett viktigt kunskapsinstrument i patientmötet. Men också hur vi kan använda berättelser i vår egna professionella utveckling. Kan narrativ medicin vara meningsskapande och även bidra till ett hållbart arbetsliv?

Ämne: 
Inget ämne angivet
Join our newsletter to stay up to date on features and releases.
Subscribe
By subscribing you agree to with our Privacy Policy and provide consent to receive updates from our company.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.