En digital tidsålder

Stefan Nilsson, barnsjuksköterska och docent från institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Om videon

”En digital tidsålder". Hur digitala verktyg kan främja bedömning och behandling av barn och ungdomar med akut och långvarig smärta

Ämne: 
Inget ämne angivet
Join our newsletter to stay up to date on features and releases.
Subscribe
By subscribing you agree to with our Privacy Policy and provide consent to receive updates from our company.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.