Videos från

Smärtforum 2020

Dagmar Westerling, Docent, överläkare, IKVL, Lunds Universitet och AnOpIva Kliniken, Centralsjukhuset i Karlstad
Läkemedelsbehandling av vanliga smärttillstånd hos äldre
Dagmar Westerling, Docent, överläkare, IKVL, Lunds Universitet och AnOpIva Kliniken, Centralsjukhuset i Karlstad
No items found.
Arne Reimers, PhD, Klinisk farmakologi, Skånes universitetssjukhus, Lund
Cannabinoidernas farmakologi
Arne Reimers, PhD, Klinisk farmakologi, Skånes universitetssjukhus, Lund
Farmakologi
Cannabis
Mats Rothman, Verksamhetschef, överläkare, psykoterapeut, Smärtcentrum Västmanland
Vårdorsakat läkemedelsberoende
Mats Rothman, Verksamhetschef, överläkare, psykoterapeut, Smärtcentrum Västmanland
No items found.
Henrik Grelz, Biträdande överläkare, Smärtrehabilitering SUS, doktorand Lunds universitet
Opioidnedtrappning – erfarenheter från en pågående RCT
Henrik Grelz, Biträdande överläkare, Smärtrehabilitering SUS, doktorand Lunds universitet
No items found.
Sofia Paulsson, Smärtläkare och allmänläkare från Ungdomsenheten på Sachsska/Södersjukhuset Region Stockholm
Ingen människa är en ö. Om smärta som social företeelse och hur barn och föräldrar påverkar varandra när det gör ont
Sofia Paulsson, Smärtläkare och allmänläkare från Ungdomsenheten på Sachsska/Södersjukhuset Region Stockholm
No items found.
Torsten Gordh, Professor emeritus, smärtläkare, Uppsala universitet, Smärtenheten, Akademiska Sjukhuset, Uppsala & Mia Berg, Smärtsjuksköterska, Smärtenheten, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Hur kan vi utveckla samarbetet mellan primärvård och specialiserad smärtvård? Några goda exempel
Torsten Gordh, Professor emeritus, smärtläkare, Uppsala universitet, Smärtenheten, Akademiska Sjukhuset, Uppsala & Mia Berg, Smärtsjuksköterska, Smärtenheten, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
No items found.
Linda Holmström, Med dr, leg sjukgymnast, Funktionsområdeschef, Medicinsk Psykologi och Malin Nygren-Bonnier, Docent, Sektionschef fysioterapi
Rehabilitering och uppföljning av svår Covid-19, erfarenheter från Karolinska Universitetssjukhuset
Linda Holmström, Med dr, leg sjukgymnast, Funktionsområdeschef, Medicinsk Psykologi och Malin Nygren-Bonnier, Docent, Sektionschef fysioterapi
No items found.
Linda Holmström, Med.Dr. leg sjukgymnast, Funktionsområdeschef, Medicinsk Psykologi, Funktion Hälsoprofessioner, Karolinska Institutet, Stockholm
Ett aktivt liv med långvarig smärta?
Linda Holmström, Med.Dr. leg sjukgymnast, Funktionsområdeschef, Medicinsk Psykologi, Funktion Hälsoprofessioner, Karolinska Institutet, Stockholm
No items found.
Peter Dahm, Överläkare, Med.Dr. och verksamhetschef, AnOpIVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal
Perioperativ smärtbehandling, en viktig och ibland underskattad del av operationsprocessen
Peter Dahm, Överläkare, Med.Dr. och verksamhetschef, AnOpIVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal
No items found.
Diskussion om opioider och cannabis. Avslutning
No items found.
Join our newsletter to stay up to date on features and releases.
Subscribe
By subscribing you agree to with our Privacy Policy and provide consent to receive updates from our company.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.