Swedish Pain Society’s utbildningsdag 2023

Välkomna till en ny utbildningsdag för medlemmar i Swedish Pain Society. Du kan delta fysiskt i Bryggaresalen vid Odenplan i Stockholm, för att träffas och nätverka och det finns också möjlighet att delta digitalt. Vi hoppas därigenom att alla som vill ska få möjlighet att delta.

Årets tema är inte helt lätt att översätta och det går att se temat ur många olika perspektiv.

Integrativ pain care – Integrativ smärtvård kan handla om multimodal rehabilitering, det kan handla om att använda sig av icke-farmakologiska behandlingsmetoder som akupunktur, massage, mindfulness eller yoga eller så kan det handla om nya metoder och arenor som vi kan integrera i den nuvarande vården.

SPS har försökt skapa ett intressant program för utbildningsdagen med några perspektiv av integrativ pain care med hopp om utvecklande diskussioner och ett gemensamt lärande. Vi tycker det är extra roligt att vår europeiska organisation, European Pain Federation – EFIC kommer att delta. Passa på att ställa frågor om utbildning, konferenser, tidskrift och projekt.

Välkomna till en dag för inspiration och nätverkande. Vi hoppas kunna erbjuda ett nätverksvänligt möte även för er som deltar digitalt. Vi har också vårt gemensamma årsmöte under dagen där vi hoppas att alla vill delta och vara med och påverka föreningens framtid.

Kallelse till Swedish Pain Societys årsmöte 2023

Varmt välkomna!  SPS styrelse


För dig som ska delta digitalt

Föreläsningarna streamas till YouTube via länk som du fått via epost.

Årsmötet arrangeras via Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89482970441?pwd=alFlSU8rdXJxSFYrVE9CM3JVVDZCUT09

Kontakta Mathias Walin om du har några frågor: mathias@rufusjoshua.se


Program

08.30Registrering, kaffe & biscotti
09.00Inledning
Anna B Sellius, ordförande Swedish Pain Society
09.10Introduktion till Integrative pain care
Jon Lampa, reumatolog och professor vid Karolinska institutet
09.50Frågestund & bensträckare
10.10Livsstilsrelaterade ohälsa- underskattat problem vid långvarig smärta?
Paulin Andréll, specialistläkare Smärtcentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset
10.30Frågestund
10.40Paus
Förmiddagsfika med smörgås
11.00Hur kan vi hjälpa smärtpatienter till bra kostvanor? Och vad har det för betydelse?
Bijar Ghafouri, Huan-Ji Dong och Marie Löf, Smärta och Nutrition-forskargruppen från Linköpings Universitet
11.20Frågestund & bensträckare
11.40Årsmöte SPS
fysiskt deltagande samt deltagande via zoom
12.30Lunch
13.30Kliniska erfarenheter av hypnos som smärtbehandling.
Mahnaz Gholipor, psykolog Smärtcentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset
14.00Frågestund och bensträckare
14.15Paus – eftermiddagsfika
14.30VR aktiviteternas ”bieffekter”, smärtreducering
Daniel Kemppi, VR pedagog
14.50Frågestund
15.00EFIC – presentation av organisationen
Vad EFIC erbjuder sina medlemmar runt om i Europa, Sveriges plats i organisationen, kommande konferenser, utbildningar, projekt, delaktighet, SIP.
15.20Paus
frukt och energishot
15.30Fortsättning EFIC och frågestund
15.50Sammanfattning & avslut av dagen samt information från Swedish Pain Society.
Anna B Sellius

Anmäl dig till SPS utbildningsdag

SPS utbildningsdag 2023 är endast öppen för medlemmar i Swedish Pain Society och är kostnadsfri. Välj om du vill närvara fysiskt i Bryggarsalen, Stockholm, eller om du vill delta digitalt via Zoom.

Lägg till i kalender
March 17, 2023 9:00
March 17, 2023 16:00
Norrtullsgatan 12N, 10235 Stockholm, Sverige
Europe/Stockholm
SPS utbildningsdag 2023. Årets tema är ”Integrative Pain Care”.

Om evenemanget

Arrangör
Swedish Pain Society
Plats
Norrtullsgatan 12N, 10235 Stockholm, Sverige
Start
9:00
,
17 Mar
2023
Slut
16:00
,
17 Mar
2023
Start
Join our newsletter to stay up to date on features and releases.
Subscribe
By subscribing you agree to with our Privacy Policy and provide consent to receive updates from our company.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.