Digital utbildning: Smärta - från fysiologi till multimodal rehabilitering (15 hp)

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om smärta och smärtbehandling. Kursen tar upp akuta, subakuta och långvariga smärttillstånd och utgår från en patientcentrerad hållning där kursens fem avsnitt är integrerade utifrån ett smärtetiologiskt perspektiv (nociceptiv, neuropatisk och nociplastisk smärta). Du kommer att få fördjupade kunskaper avseende omhändertagande av en patient med smärta, analys och klassifikation av smärttillstånd samt planering av adekvata behandlingsstrategier.


En av alla nöjda studenter skriver:

”Allt som allt en MYCKET givande och lärorik kurs som gav mig långt mycket mer än vad jag kunnat förvänta mig. Hög nivå på allt, tydlig planering, uppgifter med tydligt syfte och konkreta anvisningar och riktigt bra föreläsare”

Om kursen

Kursen genomförs för första gången på distans med regelbundna obligatoriska träffar via zoom samt med en fysisk träff på plats i Stockholm (3 dagar i maj). Mellan kursträffarna tar studenten eget ansvar för inläsning, arbete med enskilda arbetsuppgifter och uppgifter på kurswebbplatsen.  

Kursen ges på halvfart vilket motsvarar 20 veckors halvtidsstudier (20 timmar/vecka).

Förutom de schemalagda dagarna får du räkna med en hel del egna studier mellan kursavsnitten. Vi använder oss bland annat av föreläsningar, seminarier, workshops, praktiska moment samt studieuppgifter via lärplattformen Canvas.  

Schema

Schema publiceras senast två veckor innan kursstart. Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Ansök på Antagning.se

Lägg till i kalender
Europe/Stockholm

Om evenemanget

Arrangör
Karolinska Institutet
Plats
Start
,
Slut
,
Start
15 Jan
2024
Join our newsletter to stay up to date on features and releases.
Subscribe
By subscribing you agree to with our Privacy Policy and provide consent to receive updates from our company.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.