Associerad yrkesförening

För dig som redan är medlem i någon av våra associerade yrkesföreningar.
  • Smärtsektionen, Fysioterapeuterna
  • Svensk Barnsmärtförening (SBSF)
  • Svensk förening för beteendevetenskap inom smärta (SFBIS)
  • Svensk förening för bettfysiologi (SBF)
  • Sveriges Arbetsterapeuters Smärtförening
  • Sveriges sjuksköterskor inom området smärta (SSOS)
  • Svenska Smärtläkarföreningen inom Svenska Läkarsällskapet
Börja med att fylla i dina uppgifter
Thank you! Your submission has been received!
Oj då, något verkar ha gått fel
Efter att du klickar vidare hamnar du hos vår betalleverantör Stripe där du får ange dina betaluppgifter. Du kommer även få ange din e-postadress på nytt. Se till att det blir samma e-postadress som du angivit i detta steg.